Poptávka

financování

Projekty spolufinancované Evropskou unií

K podpoře hospodářského a sociálního rozvoje, zlepšení infrastruktury, ochraně životního prostředí, vzdělávání, výzkumu a inovací využíváme i spolufinancování Evropskou unií. Přehled realizovaných projektů:

Age management

Název projektu: Age management ve společnosti Vorlíček - Plast s.r.o.

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001912

Cílem projektu je zavedení prvků Age managementu do řízení společnosti. Mezi hlavní aktivity patří nastavení strategie a zavedení konkrétních postupů Age managementu do praxe společnosti, osobní přístup k jednotlivým specifikám prac. skupin v rámci společnosti (věkové skupiny, oddělení, provozy). Mezi hlavní cíle projektu patří: nastavení ucelené koncepce Age managementu, zkvalitnění mezilidských vztahů, mezigenerační sdílení, zdravotní prevence a předcházení syndromu vyhoření.

Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2025

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.