Poptávka

Průvodce výběrem okenních skel

Dobře vybraná skla přinášejí energetické úspory, větší komfort i bezpečí

Hlavní pravidlo při výběru skel pro stavbu zní: na každé světové straně potřebuje okno něco jiného. Správná volba oken zabrání přehřívání domu v létě a ušetří za vytápění v zimě. Je proto dobré výběr konzultovat s odborníky.

Praskání skel: riziko, které umíme minimalizovat

Především u větších oken je nutné udělat vše proto, aby se snížilo riziko jejich prasknutí. Proto klademe mimořádný důraz na výběr vhodného typu skla a nastavení co nejlepších podmínek pro zacházení s okny.

Na prasknutí skla se nevztahuje záruka

Pokud nedošlo k jeho poškození při přepravě, případně pokud závada není zjevná ihned po instalaci, nevztahuje se na prasknutí či mechanické poškození skel záruka.

O to podstatnější je věnovat výběru skel patřičnou pozornost. Nejde přitom jen o velká okna – problémová mohou být i malá okna, zejména pokud je jejich šířka výrazně odlišná od délky.

Proč skla praskají

Termální šok
Nejčastější příčinou prasknutí skla je pnutí, které vzniká při nerovnoměrném zahřátí skla. Klasické ploché sklo snese teplotní rozdíl max. do 30–40 °C.

Špatná statika
U velkých portálů dochází někdy k prasknutí, když okno nevydrží mechanické zatížení (nevhodně navržená statika okna).

Mechanické poškození
Skla pochopitelně mohou prasknout i vlivem nárazu či úmyslným rozbitím zloději. Využití lepených a kalených skel zvyšuje odolnost i bezpečnost.

Nadmořská výška
Větší rozdíly atmsférického tlaku a teplot ve vyšších nadmořských výškách vyžadují speciální přístup. Riziko prasknutí snižuje např. využití tlakových ventilů.

Klimatický lom
K prasknutí dochází vlivem náhlé změny teploty a tlaku. Vyskytuje se zejména u malých, štíhlých, úzkých skel s poměrem stran 1:3 a větším.

Typy skel podle mechanické odolnosti

Ploché sklo

Základní typ chlazeného skla, při poškození vznikají klasické ostré střepy.

nízká snášenlivost teplotních rozdílů, max. 30–40 °C

Tepelně tvrzené sklo (kalené)

Tepelně vysoce odolná skla, při rozbití se rozpadá na malé neostré kousky s předepsanými vlastnostmi.

snáší vysoké teplotní rozdíly až 200 °C, může však obsahovat inkluzi sulfidu nikelnatého (NiS), který může způsobit samovolné prasknutí; pro snížení rizika je žádoucí provést tzv. heat soak test

Lepené sklo

Skla s různou skladbou, při rozbití zůstávají střepy nalepené na bezpečnostní fólii.

snášenlivost teplotních rozdílů se odvíjí od složení skel

Návrhu okenních skel věnujeme maximální péči

Zohledňujeme téměř dvě desítky faktorů, mimo jiné:

  • rozměr skla
  • tepelněizolační vlastnosti skla
  • uložení skla v konstrukci okna
  • požadavky na bezpečnost
  • užitné zatížení
  • zatížení větrem
  • zatížení sněhem
  • orientace vůči světovým stranám
  • požadavky na akustiku
  • ochrana interiéru před škodlivým UV zářením

Naše doporučení: jak předejít prasknutí skla vlivem tepelného šoku

Základní prevencí je nevystavovat skla situacím, kdy dochází k jejich nerovnoměrnému zahřívání.

Typy skel

Izolační skla

Skla složená ze dvou nebo tří tabulí oddělených distančním meziskelním rámečkem, případně obohacená o speciální povlaky pro dosažení požadovaných izolačních vlastností.


HELUZ IZOS – izolační skla pro energeticky úsporné domy


HELUZ IZOS význam izolačních trojskel

Speciální skla

Skla se zvýšenou hlukovou izolací a skla pro lepší zabezpečení proti poranění a násilnému vniknutí.


IZOS Acoustic akustická izolační skla


Bezpečnostní skla IZOS Protect

Ornamentní skla

Designová skla s jednostranným plastickým vzorem, mají dekorativní funkci a zároveň poskytují pocit intimity. Na výběr máte řadu originálních variant.

Nejste si jistí, jaký typ oken zvolit? Ozvěte se

Využijte naše dlouholeté zkušenosti a zapojte nás do vašeho projektu. Poradíme s nejvhodnějším řešením, na místě zaměříme a probereme s realizátorem stavby ideální způsob instalace.