Poptávka

Izolační skla

Skla konstruovaná pro dosažení požadovaných izolačních vlastností. Správná volba skel výrazně snižuje energetickou náročnost domu.

Základní parametry izolačních skel

 

Světelná prostupnost (LT)
Udává, kolik procent viditelného světla projde z exteriéru do interiéru. Čím vyšší hodnota, tím prosvětlenější interiér.

 

Světelná reflexe (LR)
Udává, kolik procent viditelného světla se od skla odrazí zpět do exteriéru. Čím vyšší hodnota, tím víc se sklo podobá zrcadlu.

 

Součinitel prostupu tepla (Ug)
Udává, kolik tepla sklo propustí z interiéru do exteriéru. Čím nižší hodnota, tím víc sklo izoluje. U izolačních dvojskel činí 1,1 až 1,0 W/m²K, u izolačních trojskel činí 0,6 až 0,5 W/m²K.

 

Solární faktor (SF)
Udává, kolik tepla ze slunečního záření projde do interiéru. Čím vyšší hodnota, tím víc se stavba uvnitř prohřívá.

 

Vzduchová neprůzvučnost (RW)
Udává, jak moc sklo izoluje zvuky z exteriéru. Čím vyšší hodnota, tím méně hluku.